Med et godt trent mannskap, moderne utstyr og mye kunnskap om ulike skader og sykdommer
kan vi bidra til å ivareta besøkende, publikum og deltakere på alle type arrangementer.

 

til_web

Det er få arrangementer som er helt like og behovene vil også være forskjellig fra arrangement til arrangement. Sammen med deg finner vi ut hvordan vi praktisk skal løse oppdraget og hvilke ressurser vi må stille med.

 

Inkludert i våre priser er bruk av alt utstyr, forbruksmateriell og ikke minst det antall mannskap vi mener trengs for å løse jobben godt.

 

Dersom du ønsker å motta tilbud på sanitetsvakt, skriv en epost til post@eventmedics.no med en kort beskrivelse av arrangementet, dato og tidspunkt.

Vi tar kontakt dersom vi trenger flere opplysninger for å utarbeide et tilbud.

Alle tilbud er uforpliktende.