Førstehjelp

I en akutt situasjon er minutter og sekunder avgjørende. Dersom de som er i nærheten vet hva de kan gjøre og er trygge på å gjøre det – så vil liv bli reddet. 

Pågående situasjon med Coronavirus utbrudd.

Event Medics følger det pågående utbruddet med SARS-Cov-2 med påfølgende sykdomsutbrudd med Covid19.

Vi følger tett situasjonen og er kjent med at regjeringen nå har innført forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer over hele landet.

Vi anbefaler alle å følge de råd og anbefalinger som kommer fra norske helsemyndigheter, ved Folkehelseinstituttet på www.fhi.no.

Spørsmål kan rettes til post@eventmedics.no.