Bruker av Nødnett

God kommunikasjon er alfa omega. Ett oppdrag kan variere i omfang, små arrangement har ikke like stort behov for like stor førstehjelpsberedskap som et stort arrangement. Så vil også alt variere ut ifra hvilke aktiviteter arrangementet består av. Uansett oppdrag,...

Påvirkningen av koronaviruset

Koronaviruset, Covid-19, SARS-CoV-2… Hvem har ikke hørt «i disse koronatider»?   Med opphav i Kina, nærmere bestemt Whuan provinsen, oppsto dette viruset som for alle var ukjent. Ingen viste skadeomfang, ingen hadde kjennskap til...

Fagsamling 2020

Hvert år arrangerer Event Medics en intern fagsamling for egne frivillige. Dette er en samlingsarena for å tilføre kunnskap, øve på praktiske ferdigheter, lære hverandre å kjenne og ikke minst bli trygg i å gjøre vurderinger basert på funn man gjør hos en pasient.  Vi...