Vil du engasjere deg, delta i et meningsfylt arbeid?

 

Når som helst og hvor som helst kan alvorlig ulykke og sykdom oppstå. For å begrense skadeomfanget og redusere sjansen for følgeskader er det viktig med rask og korrekt førstehjelp.

Våre frivillige er trent i å håndtere ulike situasjoner, der det å få oversikt er sentralt. Videre har vi god opplæring i undersøkelse av pasienter, der vi hurtig skal avdekke og danne oss et bilde av pasientens tilstand. Ved behov for bistand skal dette raskt meldes fra om.

Er dette noe som interesserer deg?

Som frivillig er du med på å styrke tryggheten til folk rundt deg, du har kunnskap for å redde liv!

Har du spørsmål, eller lurer mer på hva dette innebærer?

Ta kontakt på Facebook i chat, så svarer vi der! Ellers finner du noen ofte stilte spørsmål under her.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor må jeg søke om å bli frivillig?

Vi er ute etter de personenen som har et samfunnsengasjement, men som også har en personlig egnethet for å jobbe med personer i alle aldre som er i en sårbar situasjon. Derfor ønsker vi å vurdere den enkelte og ha et intervju, der vi vil kunne fortelle om organisasjone og det arbeidet vi gjør. 

Er det betalt arbeid?

Nei, organisasjonen er 100% frivillig og det er ingen som mottar lønn eller betalting for den jobben som gjøres, enten det er administrative oppgaver eller førstehjelpstjeneste. 

Jeg kan ikke noe om dette fra før, kan jeg søke?

Ja, hos oss er det ingen krav til hverken utdanning eller å ha kompetanse innen førstehjelp. Alle må uansett gjennom vår interne opplæring for å kunne samarbeide på oppdrag. Vi legger tilrette for både teoretisk og praktisk læring. 

Hvor mye tid må jeg sette av?

Dette er helt opp til deg selv. 

Likevel stiller vi krav til deltakelse på vakter, medlemskvelder, fagsamlinger og andre sammenkomster. Så vil det variere når det passer den enkelte. For å være frivillig hos oss må man regelmessig delta for å vedlikeholde kunnskapen, det gjelder øvelser og vaktdeltakelse. Alle bør kunne sette av minst 1-2 dager i måneden på vårt arbeid. 

Hva koster det å bli frivillig?

Som frivillig hos oss betaler man det fastsatte medlemskontigentet for gjeldende år. For 2020 er dette på 150 kr.