Bli frivillig!

På grunn av stadig økende oppdragsmengde er vi hele tiden ute etter flere frivillige. Vi er ute etter deg som ønsker å hjelpe til, bidra i et viktig samfunnsarbeid, lære førstehjelp og delta i å gjøre ulike arragnementer trygge for utøvere og publikum.

Organisasjonen har fortløpende opptak og basert på din henvendelse blir du vurdert for et intervju. Vi er avhengig av at våre frivillige passer i denne tjenesten, så personlig egnethet vil bli vurdert.

Relevant utdanning eller tidligere kompetanse kreves ikke, da alle uansett skal gjennom vårt interne opplæringsprogram for å kvalitetssikre og vedlikeholde kunnskapen.

Ta kontakt i skjemaet under så vil vi ta kontakt med deg for å avtale videre! Medlemskontingent er satt til 150 kr og gjelder alle frivillige. 

 

pasient bæres på båre

Opplæring

Hos oss får du den nødvendige opplæringen for å kunne gjøre den jobben vi skal utføre ute på oppdrag. Vi har nettbasert teorimoduler som alle har tilgang til hvor som helst. Alle har mulighet til å gå tilbake i kurset og gå gjennom innholdet på nytt. Ingen krav til oppmøte for teori, men vi samles for praktiske øvelser og trening.

Aspirant

Alle nye frivillige er i startfasen aspiranter, innen man har tilegnet seg den teoretiske og praktiske kunnskapen som kreves for å utøve tjenesten som kvalifisert førstehjelper.

Utstyr

Alt av utstyr og materiell vi har med og forbruksmateriell som blir benyttet er alltid inkludert i prisen.

På enkelte arrangement kan vi tilpasse utstyret i henhold til tilgjengelig kompetanse vi ellers stiller med.

Bli frivillig!

Samtykke

8 + 9 =