Event Medics tar i bruk Nødnett.

 

Nødnett er den nye nasjonale sambandsløsningen for beredskaps Norge. Som et ledd i samarbeid med ambulansetjenesten ved St.Olav hospital er Event Medics inkludert som bruker av nødnett.

Orkla Sparebank ser viktigheten av organisasjonens arbeid i lokalsamfunnet og har gitt støtte til innkjøp av 4 terminaler. Event Medics er glade for tilliten og takknemlig for et slikt bidrag. 

 

Nødnett som kommunikasjonsløsning gir mulighet for videreutvikling av de tjenestene organisasjonen leverer. Raskere og bedre kommunikasjon gir trygghet for pasienter og sørger for riktig hjelp til riktig tid. Kontinuerlig kontakt med ambulanse og AMK sentral sørger for rask formidling av tidskritisk informasjon. En slik samhandling gir et godt grunnlag for samarbeid og styrker beredskapen på de arrangementer organisasjonen er en del av.