Brukervilkår og betingelser

Samtykke

Ved bestilling av produkter (: nettkurs) gjennom nettsiden, godtar du disse vilkårene for produktene. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, kan du ikke gjennomføre kjøp eller bruke kursportalen.

Ditt samtykke gir også Event Medics adgang til å oppbevare nødvendige personopplysninger som er nødvendig for å gi deg tilgang til kursportal, fakturaopplysninger og tilby den oppfølgingen som i en kurssetting er nødvendig. Se forøvrig personvernerklæringen tilhørende dette nettstedet.

Personvern / GDPR

Event Medics følger de gjeldende regler til personvern og oppbevaring av slik informasjon. Av de nye GDPR reglene følger strenge krav til kontroll med oppbevaring. Brukeren av dette nettstedet skal være trygg på at oppbevaring og bruk av personopplysnigner kun gjøres for å drifte kursportalen, fakturainformasjon og nødvendig informasjon til kjøper i form av angrerett, informasjon om det aktuelle kjøpet/bruk av nettstedet.

Alle opplysninger lagres i kursportalen så lenge opplysningene er nødvendig for å opprettholde den enkeltes bruker i systemet.

På forespørsel kan det gis innsyn i lagrede opplysninger om en selv og disse kan slettes etter ønske. Ved sletting mister man all informasjon om kursgjennomføring, og kursbevis.

Personlig bruker

Den enkelte bruker av kursportalen må opprette en personlig bruker for å kunne gjennomføre kurs. En bruker er knyttet itl en person og kan ikke brukes av andre, heller ikke overdras til andre. Denne personlige brukeren er nødvendig for å ha tilgang til sine kurs, kursbevis og fremgang.

Deaktivering av bruker / utkastelse

Dersom det avdekkes urettmessig bruk av personlig bruker, ulovlig kopiering/viderbruk av innhold (tekst, bilder, video og illustrasjoner) og andre forhold som strider mot disse vilkårene kan brukeren bli deaktivert og/eller utkastet av systemet avhengig det aktuelle forholdet.

Ved et slikt tilfelle vil brukeren få et varsel om at deaktivering/utestenging vil skje. Dette kan klages på og etterkommes på bakgrunn av informasjon gjenngitt i en klage.

Ansvarsfraskrivelse

Alt materiela på nettstedet er til enhver tid gitt på en «som de er» basis. Den enkelte må til enhver tid følge de gjeldende lover og regler som gjelder. Dette gjelder også de gjeldende rettningslinjer/prosedyrer som endres og gjøres gjeldende for enhver person.

Alle tekniske utfordrigner/feil og problemer knyttet til den enkeltes ferdigheter, utstyr og materiell, tilgang på internett og kapasitet, strøm og uforutsette hendelser knyttet til den enkeltes infrastruktur er utenfor Event Medics ansvarsområdet.

Oppfølging/drift av systemet

Event Medics skal til enhver tid sørge for å holde informasjonen oppdatert, som vil medføre at eksisterende nettkurs kan oppdateres uten varsel. Dette vil være ved endring av nasjonale anbefalinger og nyere forskning med ny informasjon.

Ved eventuell nedetid av systemet som går på bekostning av bruker/kjøper vil den tapte tiden kompanseres med forlenget brukstid/tilgang til kurs.

Brukeren må varsle ifra snarest mulig ved tekniske utfordringer som kan knyttes til systemet, tidspunkt og nettleser må være med for å kunne sjekke systemlogg og feilsøke. 

 

Her finner du oss

Du finner kontaktinformasjon til oss her!
Franslykkja 7
7300 Orkanger
+47 458 44 573
post@eventmedics.no

Kontakt oss