Bruker av Nødnett

Bruker av Nødnett

Event Medics tar i bruk Nødnett.   Nødnett er den nye nasjonale sambandsløsningen for beredskaps Norge. Som et ledd i samarbeid med ambulansetjenesten ved St.Olav hospital er Event Medics inkludert som bruker av nødnett. Orkla Sparebank ser viktigheten av...