Hvert år arrangerer Event Medics en intern fagsamling for egne frivillige. Dette er en samlingsarena for å tilføre kunnskap, øve på praktiske ferdigheter, lære hverandre å kjenne og ikke minst bli trygg i å gjøre vurderinger basert på funn man gjør hos en pasient. 

Vi pakket med oss utstyr, kjøretøy og mannskaper og innlosjerte oss i Knyken Skisenter og bodde der gjennom hele helgen. Med god blanding av teoretisk kunnskap og praktiske øvelser, samt sosial fellesskap fikk vi en fantastisk helg sammen. Tilbakemeldingene fra våre frivillige var ikke annet enn positive til et slikt arrangement. 

 

 

En årlig fagsamling for våre egne frivillige har blitt en tradisjon som videreføres. Gjennom ett år har vi mye oppdrag som innebærer mye pasientkontakt, der vi undersøker og behandler alt ifra små skrubbsår til alvorlige hodeskader og akutt sykdom. For oss er det viktig å kunne tilby våre pasienter den beste undersøkelse og behandling. Erfaringsutveksling på medlemskvelder og samlinger gjør våre førstehjelpere tryggere i sine vurderinger og vet å sende pasienten videre når situasjonen krever det. Et godt samarbeid med Legevakt i Orkdalsregionen og St. Olavs hospital er etablert, og på alle våre oppdrag informerer vi om vår tilstedeværelse. Kontaktinformasjon utveksles, nettopp også for at vi kan varsles dersom det skjer akutte hendelser i nærheten av oss og vi kan iverksette livreddende førstehjelp i påvente av ambulanse. 

Som frivillig i Event Medics kreves det ingen forkunnskap, men alle må gjennom vår interne opplæring uavhengig utdanning og kompetanse. Med samme opplæring til grunn erfarer vi at samarbeid blir lettere, pasienten blir nøye undersøkt, gjerne med en «second-opinion», og riktig behandling blir iverksatt. Ingen blir utlært i førstehjelpfaget, og nye momenter kommer hele tiden inn. Øvelse er viktig. Forskere kommer med oppdatert vitenskap som endrer de anbefalte retningslinjene. Som kvalifisert førstehjelper kreves det at man opprettholder sin faglige kompetanse. 

Alle frivillige bruker av sin fritid på å delta på ulike oppdrag. Om det er et idrettsarrangement med fotball, håndball, sykling og lignende eller andre typer arrangementer. For å gjøre litt ekstra stas på våre frivillige, og gi masse faglig påfyll uten prestasjon eller annet press, er denne fagsamlingen av de frivillige for de frivillige. 

Vi ønkser å gi en stor takk til:

 

Orkdal Videregående skole

Elever ved Helse og oppvekstfag, som stilte opp som markører. En veldig interessert gjeng som lot seg bli skadesminket, forflyttet med ulike teknikker og utstyr, undersøkt av våre førstehjelpere for å avdekke skader/sykdom og gi oss en realistisk opplevelse.

Vigdal Begravelsesbyrå

Ola Vigdal kom og hadde foredrag for oss. Tema var hvordan de jobber, samarbeid mellom ulike aktører, sorgprosessen og arbeid med pårørende til en pasient.

Coop Extra Buvika

Stilte velviljet opp som bidragsyter og dekket innkjøp av mat/drikke til frokost og lunsj hele helgen.

Melhus Bil avd. Orkanger

Utlån av kraftmaskin Ford Ranger for transport av vår behandlingsvogn.

Fra 6.-8.mars 2020 gjennomførte vi denne samlingen. Fredag kveld startet vi med innføring av praktisk bruk av Nødnett, og en gjennomgang av idrettskader. Som en godkjent bruker av Nødnett må alle mannskaper gjennom Brukerkurs i Nødnett. På starten av 2020 deltok en av våre frivillige på hovedinstruktørkurs i Oslo, for å kunne drive opplæring i Nødnett.

Gjennom lørdagen varierte vi mellom teoretisk påfyll og praktiske øvelser. For å skape mest mulig – og best mulig læring, skal alle ha lik forståelse og felles gjennomgang gir demonstrasjon for trygg og sikker håndtering. Markører fra Orkdal Videregående skole stilte velvillig opp og deltok i praktiske øvelser. De ble bært på båre, forflyttet trygt og sikkert på scooter. Vanskelig terreng skapte kreative løsninger og vi så på ulike måter å løse ulike situasjoner på.

Utpå dagen fikk vi besøk av Ola Vigdal i Vigdal Begravelsesbyrå. Han holdt et interessant foredrag med fokus innen møte med døden og sorgprosessen. Dette er ikke det vi kommer ut for, men læringen bak kan settes i sammenheng med vårt arbeid. Vi møter ofte pasienter som er i en sårbar situasjon, de kan være redde for hva som har skjedd og om det kommer til å bli bra igjen. Eller pårørende. Det var interessant å høre hvordan de som profesjonelle i en bransje med mye sorg møter nettopp dette og hvordan de håndterer det selv.

Gjennom helgen gjennomførte vi brukerkurs i Nødnett, fikk øvd på transport og forflytning av pasient. Pasientundersøkelse har vært fokus for å avdekke symptomer og skader, for å kunne videreformidle til legevakt eller AMK. 

 Takk for en fantastisk helg, alt i alt var vi samlet 11 frivillige. 

Se flere bilder i karusellen under

Alle bilder er fotografert av Lene Kvålsvoll Møkkelgård

Ivar Gjervan, Charlotte Eidem og Lina Bjørndal Westerlund hjelper markør med skadet arm. 

Anette Johannessen og Roar Bromseth manøvrerer med pasient (Håvard Lund) på båren. Charlotte Eidem bistår for trygg forflytning. 

Melhus Bil avd. orkanger lånte oss en Ford Ranger for transport av behandlingsbrakken vår. En skikkelig arbeidsmaskin for store og tunge transporter. 

Frokostbordet ble sponset av Coop Extra Buvika. Hva er ikke bedre enn å starte dagen med en god frokost?

Øvelse med scooterpatrulje for å finne skadet skiløper. Trygg transport tilbake til behandlingsstasjon. 

Lina Bjørndal Westerlund gir god tilbakemelding om pasientstatus over Nødnett. 

Demonstrasjon av bårebæring med pasient. Fokus på sikring av pasient, ergonomiskbæring og syknkron forflytning.