Har din bedrift behov for førstehjelpskurs?

Førstehjelp er ferskvare og anbefalinger fra Arbeidstilsynet er at alle gjennomfører førstehjelpskurs regelmessig, uten at det går mer en 1 – 1 1/2 år mellom hver gang.

Noen bedrifter har egne krav definert i bransjekategori om hvor ofte slikt kurs skal gjennomføres.

Vi tilpasser våre kurs til din bedrift, vårt ønske er at deltakerene skal lære det man har nytte av å lære.

Se mer om våre vanlige kurs under, tilpassede opplegg kan gjøres på forespørsel.

Standard førstehjelpskurs

Et vanlig førstehjelpskurs tilpasset de fleste som ønsker en generell opplæring innen livreddende førstehjelp. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Bevisstløs og sideleie
¤ Fremmedlegeme i luftveier
¤ Hjerte- lungeredning

Kursvarighet: 3 timer
Antall deltakere: inntil 15 deltakere pr. kurs.

Over 15 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Hjertestarterkurs

Et førstehjelpskurs med fokus på bruk av hjertestarter og livreddende førstehjelp. Kurset passer de bedrifter som har egen hjertestarter tilgjengelig. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser. Kurset inkluderer gjennomgang av bedriftens egen hjertestarter.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Hjerte- karsykdom
¤ Brystsmerter
¤ Hva er hjertestans
¤ Hjerte- lungeredning
¤ Hjertestarter og bruken av den
¤ Sikkerhet, oppbevaring og vedlikehold

Kursvarighet: 5 timer
Antall deltakere: inntil 15 deltakere pr. kurs.

Over 15 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Førstehjelp - Elektro

Dette kurset er tilpasset bedrifter og ansatte som jobber innen elektrobransjen og er utsatt for strømulykker. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser. Våre kurs oppfyller krav i Forskrift om sikkerhet ved arbeid og i drift av elektriske anlegg, som også krever at slikt personell gjennomgår denne opplæringen en gang i året.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Bevisstløs og sideleie
¤ Fallskader
¤ Ulykke med elektrisistet
¤ Brannskader/lysbueskader
¤ Strømgjennomgang (rytmeforstyrrelser)
¤ Blødningskontroll
¤ Hjertestans ifm strømulykke
¤ Hjerte- lungeredning

Kursvarighet: 4 timer
Antall deltakere: inntil 15 deltakere pr. kurs.

Over 15 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Førstehjelp - Idrett

Dette kurset er laget for lag og foreninger som holder på med idrettsaktiviteter. Deltakere kan være trenere, lagledere, spillere og andre aktuelle som har ansvar for aktiviteten. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Innhold:
¤ Kroppens anatomi
¤ Forebyggende arbeid
¤ Generelt om idrettsskader
¤ Hva skjer ved en skade?
¤ RICE prinsippet
¤ Bruddtegn og bruddbehandling
¤ Hodeskader/hjernerystelse

Kursvarighet: 3 timer
Antall deltakere: inntil 15 deltakere pr. kurs.

Over 15 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Førstehjelp - Skole og barnehage

Dette kurset legger opp til de aktuelle hendelser som ansatte i skoler og barnehager kommer ut for. Innholdet tilpasses den aldersgruppen som skolen/barnehagen jobber med. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Bevisstløs og sideleie
¤ Fremmedlegeme i luftveier
¤ Blødningskontroll
¤ Bruddskader
¤ Hodeskader
¤ Brannskader
¤ Kramper
¤ Forgiftninger
¤ Hjerte- lungeredning

Kursvarighet: 4 timer
Antall deltakere: inntil 15 deltakere pr. kurs.

Over 15 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Førstehjelp - Brøytemannskap

Dette kurset er tilpasset og utarbeidet for brøytemannskaper som har egne krav om slik opplæring og innhold til denne opplæringen. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

 

Kursvarighet: 3 timer
Antall deltakere: inntil 15 deltakere pr. kurs.

Over 15 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

E-læring

I dagens samfunn med økt fokus på reduserte kostnader, effektivitet og teknologiske løsninger jobber vi med å utvikle flere e-læringskurs.

Dette er nettbaserte kurs som enten tas alene eller i kombinasjon med ordinære kurs.

Fordelen med et e-lærings forkurs er at tiden man har sammen med deltakerene kan brukes til mye mer praktisk trening og case øvelser. I tillegg vil regelmessig repetisjon og oppfriskning lettere kunne gjøres uten å sette av mye tid og ressurser.

Du finner våre e-læring i menyen under «Våre tjenester».

Vi kontakter deg uforpliktende for et tilbud

Samtykke