Lær førstehjelp!

Førstehjelp er ferskvare.

I samfunnet forventes det at alle kan bidra ved alvorlige skader og ulykker, om det så er å tilkalle hjelp. Desverre er det ingen nasjonal opplæring innen førstehjelp, men flere arbeidsgivere tilbyr dette for sine ansatte – også som en trygghet på arbeidsplassen for øvrige kolleger. Enkelte arbeidsgivere har krav til regelmessig gjennomføring. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Vi tilpasser våre kurs til din bedrift, vårt ønske er at deltakerene skal lære det man har nytte av å lære.

Se mer om våre vanlige kurs under, tilpassede opplegg kan gjøres på forespørsel.

Standard førstehjelpskurs

Et vanlig førstehjelpskurs tilpasset de fleste som ønsker en generell opplæring innen livreddende førstehjelp. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Bevisstløs og sideleie
¤ Fremmedlegeme i luftveier
¤ Hjerte- lungeredning

Kursvarighet: 3 timer
Antall deltakere: inntil 12 deltakere pr. kurs.

Over 12 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Hjertestarterkurs

Et førstehjelpskurs med fokus på bruk av hjertestarter og livreddende førstehjelp. Kurset passer de bedrifter som har egen hjertestarter tilgjengelig. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser. Kurset inkluderer gjennomgang av bedriftens egen hjertestarter.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Hjerte- karsykdom
¤ Brystsmerter
¤ Hva er hjertestans
¤ Hjerte- lungeredning
¤ Hjertestarter og bruken av den
¤ Sikkerhet, oppbevaring og vedlikehold

Kursvarighet: 5 timer
Antall deltakere: inntil 12 deltakere pr. kurs.

Over 12 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Førstehjelp - Idrett

Dette kurset er laget for lag og foreninger som holder på med idrettsaktiviteter. Deltakere kan være trenere, lagledere, spillere og andre aktuelle som har ansvar for aktiviteten. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Innhold:
¤ Kroppens anatomi
¤ Forebyggende arbeid
¤ Generelt om idrettsskader
¤ Hva skjer ved en skade?
¤ RICE prinsippet
¤ Bruddtegn og bruddbehandling
¤ Hodeskader/hjernerystelse

Kursvarighet: 3 timer
Antall deltakere: inntil 12 deltakere pr. kurs.

Over 12 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

Førstehjelp - Skole og barnehage

Dette kurset legger opp til de aktuelle hendelser som ansatte i skoler og barnehager kommer ut for. Innholdet tilpasses den aldersgruppen som skolen/barnehagen jobber med. Kurset bygger på teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Innhold:
¤ Livreddende førstehjelp
¤ Varsling og egensikkerhet
¤ Pasientundersøkelse
¤ Bevisstløs og sideleie
¤ Fremmedlegeme i luftveier
¤ Blødningskontroll
¤ Bruddskader
¤ Hodeskader
¤ Brannskader
¤ Kramper
¤ Forgiftninger
¤ Hjerte- lungeredning

Kursvarighet: 4 timer
Antall deltakere: inntil 12 deltakere pr. kurs.

Over 12 deltakere; ta kontakt så lager vi et opplegg med flere instruktører. 

Standard betingelser gjelder.

 

E-læring

I dagens samfunn med økt fokus på reduserte kostnader, effektivitet og teknologiske løsninger jobber vi med å utvikle flere e-læringskurs.

Dette er nettbaserte kurs som enten tas alene eller i kombinasjon med ordinære kurs.

Fordelen med et e-lærings forkurs er at tiden man har sammen med deltakerene kan brukes til mye mer praktisk trening og case øvelser. I tillegg vil regelmessig repetisjon og oppfriskning lettere kunne gjøres uten å sette av mye tid og ressurser.

Du finner våre e-læring i menyen under «Våre tjenester».

Vi kontakter deg uforpliktende for et tilbud

Samtykke