Førstehjelp er ferskvare og krever regelmessig oppfriskning. Som privatperson eller ansatt i en bedrift, vet man aldri når man kommer ut for en situasjon der noen trenger hjelp. Akutt skade og/eller akutt sykdom oppstår når som helst og hvor som helst. 

Standard førstehjelpskurs

Dette er et standard førstehjelpskurs som inneholder det mest nødvendige for å ha tilegne seg kunnskap om livreddende førstehjelp og praktisk øvelse knyttet til dette. 

Kurset passer alle bedrifter, lag og foreninger som ikke har spesielle krav til kursets innehold. 

Hjertestarterkurs

For bedrifter, organisasjoner, idrettslag og lignende som har anskaffet eller har hjertestarter tilgjengelig kan vi gi opplæring i bruken av denne. 

 

Kurset kan ha en varighet alt ifra 1 time til 4 timer, alt etter ønske og behov. 

Førstehjelp innen elektro

For bedrifter innen elektrobransjen stiller det andre krav til innehold i førstehjelpsopplæringen. 

Barnehage og skole

Ansatte i skoler og barnehager kommer gjerne ut for endel skader og uhell. Disse kan variere i alvorlighetsgrad og ofte vanskelig å vurdere på grunn av barnets utfordring med å gi utrykk for ubehag. 

Alvorlig sykdom hos barn er ofte forbundet med at de plutselig blir veldig dårlig, lenge etter en skade. 

Uforpliktende tilbud

8 + 10 =