458 44 573 post@eventmedics.no

Førstehjelpstjenester

Vi leverer førstehjelpstjenester tilpasset ditt behov. Våre frivillige er godkjent internt i vår organisasjon som kvalifiserte førstehjelpere. Vår interne godkjenning inkluderer gjennomføring av teoretisk opplæring samt praktisk ferdighetstrening. I tillegg vil enkelte inneha videre opplæring for å kunne fungere som vaktledere og inneha litt høyere kompetanse i undersøkelse og mulighet for å iverksette akuttbehandling og andre medisinske tiltak.

Sammen med deg finner vi ut hvordan vi praktisk skal løse oppdraget og hvilke ressurser vi må stille med.

 

Mannskap

Antall mannskap tilpasser vi behovet og prisen du får er ikke låst på ett vist antall.

Våre oppdrag er læringsarenaen for nye mannskaper, derfor har vi med nye frivillige på opplæring som følges opp tett av erfarent mannskap.

Kompetanse

Vi tilpasser kompetansen ditt behov og kan i enkelte tilfeller stille med høyere kompetanse. Lege, ambulansepersonell og sykepleiere. Slik behov må meldes inn i god tid.

Utstyr

Alt av utstyr og materiell vi har med og forbruksmateriell som blir benyttet er alltid inkludert i prisen.

På enkelte arrangement kan vi tilpasse utstyret i henhold til tilgjengelig kompetanse vi stiller ellers med.

Noen av våre oppdrag