Førstehjelpstjenester

Vi leverer førstehjelpstjenester tilpasset ditt behov. Våre frivillige er godkjent internt i vår organisasjon som kvalifiserte førstehjelpere. Vår interne godkjenning inkluderer gjennomføring av teoretisk opplæring samt praktisk ferdighetstrening. I tillegg vil enkelte inneha videre opplæring for å kunne fungere som vaktledere og inneha litt høyere kompetanse i undersøkelse og mulighet for å iverksette akuttbehandling og andre medisinske tiltak.

 

Sammen med deg finner vi ut hvordan vi praktisk skal løse oppdraget og hvilke ressurser vi må stille med.

Våre mannskaper

Vi har et bredt spekter av frivillige. På alle oppdrag tilpasser vi antallet det behovet oppdraget har og arrangør ønsker. Likevel sørger vi alltid for å alltid ha tilstrekkelig med mannskap som kan fordeles og være tilgjengelig. 

Våre oppdrag fungere også som en læringsarena for nye mannskaper, derfor vil det kunne være med nye frivillige på vakt med tett oppfølging av erfarent mannskap. 

 

Kompetansen til våre mannskaper

I vår organisasjon finnes det mange fagpersoner fra ulike bransjer. Uansett utdanning, tidligere kompetanse og kursing må alle gjennom vår interne opplæring. På denne måten vil alle utføre tjenesten på samme nivå, samarbeide i ulike situajsoner og vi kvalitetssikrer at alle innehar nødvendig førstehjelpsopplæring. 

Med konitnuerlig kursing, faglig innput, øvelser og oppdrag å være med på får våre mannskaper tilegnet seg de nødvendige ferdigheter som kreves for å gi nødvendig, rask og riktig førstehjelp. 

Materiell og utstyr

På alle oppdrag tilpasser vi hva vi trenger av utstyr. 

Vi har alltid med oss et minimum for å kunne gjøre en innsats