Koronasituasjonen

Den pågående koronasituasjonen har hatt direkte påvirkining på vår organisasjon.

Flere oppdrag er avlyst og noen er utsatt til høsten. All intern aktivitet er innstilt inntil videre.

 

Dispensasjon for tjenestetimer

Alle frivillige skal gjennom ett år aktivt delta på oppdrag og som et minimum dekke 35 tjenestetimer i året. 

Som et resultat av koronaepidemien har oppdragsmengden blitt kraftig redusert, og mange av oppdragene vil ikke bli gjennomført før tidligst på høsten. Flere vil derfor ikke ha like god mulighet for å delta på oppdrag som gjennom sommeren. Styret har derfor besluttet å gi dispensasjon for kravet om tjenestetimer ut dette året.

Det gis likevell ikke fritak for å delta på oppdrag, og vi ber om et større engasjement for å dekke mannskapsbehovet når vi igjen får startet opp med oppdrag.