Tilgjengelige e-læringskurs

Vi ønsker å gjøre førstehjelp tilgjengelig for alle og har erfarne instruktører som underviser i praktiske kurs i tillegg til å ha fagpersoner som utvikler nettbaserte kurs for digital læring.

Dagens samfunn er idag preget av digitalisering, teknologiske løsninger og stadig økende interaktiv opplæring. Alt skal være kostnads- og tidsbesparende, i tillegg alltid tilgjengelig for alle. Nettbaserte kurs gjør det enklere å holde seg faglig oppdatert – samtidig som det er rimelig, fleksibelt og effektivt.