458 44 573 post@eventmedics.no

Event Medics

Introduksjonskurs

Velkommen

Du er påmeldt dette introduksjonskurset som frivillig medlem i Event Medics. Kurset skal gi deg kjennskap til organisasjonen og det arbeidet du nå skal bli en viktig del av.
For oss er det viktig at du har kjennskap til organisasjonen for å være en god representant. Du er organisasjonens øye utad, og din opptreden og fremtoning vil være avgjørende for fremtidige kundeavtaler, god pasientbehandling og et sosialt fagmiljø. Tiden fremover skal du bruke til å gjøre deg kjent som en del av et fellesskap der andres ubehag og påkjenninger er vårt fagfelt.

PROFESJONELL TJENESTE

SYNLIGHET – TILGJENGELIGHET – TILSTEDEVÆRELSE

Kursinformasjon

Estimert tid: 1 dag

Vansklighetsgrad: Begynner

Kategorier: