God kommunikasjon er alfa omega.

Ett oppdrag kan variere i omfang, små arrangement har ikke like stort behov for like stor førstehjelpsberedskap som et stort arrangement. Så vil også alt variere ut ifra hvilke aktiviteter arrangementet består av. Uansett oppdrag, størrelse, antall førstehjelperer og førstehjelpsberedskap forøvrig – vi må ha gode forutsetninger for kommunikasjon.

Kommunikasjon er et vidt tema, men for oss handler dette i hovedsak om muligheten for å kommunisere mellom ulike ressurser og oss imellom. Fra før har vi brukt ulike løsninger, både mobilapplikasjoner og de gode gamle VHF-sambandene. Alt til sitt bruk. Hvilke løsning som passer ulike aktører avhenger hvordan man skal bruke det, og hva man trenger.

Vi har lenge sett behovet for en løsning, der mulighetene er mange, og i tilleg ekstern kommunikasjon lar seg gjøre. Altså er vi ikke avhengig av flere ulike kommunikasjonsløsninger, men en og samme. 

Det er ikke for hvem som helst å få tilgang til Nødnett, en sambandsløsning utviklet i hovedsak for nødetater. Løsningen gjorde det i tillegg mulig å åpne opp for at andre aktører kunne ta del i denne løsningen. Felles for alle brukere er at de på en eller annen måte har en samfunnsnyttig rolle, med infrastruktur, tett samarbeid med nødetater, beredskapsarbeid eller samfunnskritiske oppgaver.

Nødnettet er et eget mobilnett med trygg og robust kommunikasjon. Sikker kommunikasjon med god talekvalitet og er avlyttningssikret. 

Oppbyggingen av nødnettstrukturen gjør det mulig for alle å snakke sammen i definerte grupper, i tillegg til at det finnes etatsspesifiserte grupper  – disse har kun enkelte brukere tilgang til dersom beovet tilsier det. I tillegg vil alle ha sine egne grupper for intern kommunikasjon i egen organisasjon. 

Sommeren 2019 ble vi etter søknad godkjent som bruker av Nødnett. Endelig kan vi benytte et robust kommunakasjonsverktøy. Dette sparer oss for unødig forsinkelser og misforståelser. Sammen; mannskapet på vakt kommuniserer enkelt seg imellom, direkte kommunikasjon kan gjøres med for eksempel vaktleder, og talekvaliteten er helt utmerket. I samarbeid med St. Olav hospital informerer vi alltid når vi er på oppdrag og utveksler kontaktinformasjon.

Som bruker av Nødnett har vi tilgang til samarbeidskanaler som også andre bruker har, på denne måten kan vi ha direkte kommunikasjon med AMK og eventuelle ambulanser som er på vei tiloss. For pasienten gir dette bedre informasjonsflyt, vi kan raksere komme i kontakt med AMK, vi kan holde ambulanse fortløpende oppdatert om pasientstatus som kan være avgjørende for eventuelle oppgradering av oppdrag ved forverring av tilstanden.

Orkla Sparebank ser nytten av at vi benytter et slikt hjelpemiddel i vår tjeneste, og gir støtte til innkjøp av 4 stk Nødnetterminaler.