458 44 573 post@eventmedics.no

Bli kjent med organisasjonen

Event Medics ble etablert i 2016 og er en frivillig organisasjon som tilbyr førstehjelpsvakter, førstehjelpskurs. Organisasjonen er etablert på Orkanger i Trøndelag, men jobber også utenfor eget fylke.

Event Medics baserer driften på frivillig arbeid og alle som representerer organisasjonen jobber frivillig. De frivillige har ulik bakgrunn og utdanning. Felles for alle er et samfunnsengasjementet, at man er glad i å jobbe med mennesker og liker å hjelpe andre som er i en situasjon hvor de trenger hjelp og støtte. Alt mannskap som er på oppdrag for oss er godkjente førstehjelpere, gjerne med helsefaglig bakgrunn i tillegg.

Mannskapet holder jevnlig øvelser for å vedlikeholde kunnskap i tillegg til at mannskapet ofte tilegner seg ny kunnskap på eksterne kurs og samlinger.
Kvalitet på de tjenestene vi leverer er noe vi setter høyt og det er viktig for både våre kunder og oss at oppdragene gjennomføres på en trygg og god måte.

Nedfelt i våre stiftelsesdokumenter har vi to visjoner for vårt arbeid:

Et av våre mål er at god og kvalifisert førstehjelp skal være tilgjengelig for alle arrangører, selv små idrettslag eller arrangører ute i distriktene.

Vår visjon er å kunne årlig sette av deler av overskuddet til å gi barn/ungdom med en utfordrende hverdag muligheten til å bedrive organisert idrett gjennom støtte til utstyr, deltagelse på cup’er o.l