Koronaviruset, Covid-19, SARS-CoV-2…

Hvem har ikke hørt «i disse koronatider»?

 

Med opphav i Kina, nærmere bestemt Whuan provinsen, oppsto dette viruset som for alle var ukjent. Ingen viste skadeomfang, ingen hadde kjennskap til sykdomsutvikling eller behandling av sykdommen. Alt var nytt.

Lite viste vi at hverdagen vår skulle bli forandret, og at vi alle og enhver skulle bli påvirket. Viruset ble oppdaget på slutten av 2019. Verdenstrafikken gikk som normalt. Folk fartet over hele verden, med fly, båt, tog og andre fremkomstmidler. Via mellomstasjoner; flyplasser spesielt. Dette viruset ble spredt i en rekordfart over hele verden. 

På januar i år ble dette ukjente viruset oppdagt. Etterhvert oppdaget man at viruset hadde visse genetiske likheter med SARS-viruset som tilhører koronavirusfamilien. Derfor fikk det navnet SARS-CoV-2. Sykdommen som viruset fører til benevnes som Covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet [05.05.2020]
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

2020 skulle bli et nytt og spennende år for Event Medics. Et større arbeid med utforming og valg av ny uniformsleverandør var ferdig, og flere hadde fått skaffet den nye uniformen. Lengselen etter å komme på vakt var stor, et engasjement om å være til hjelp for andre.

På starten av året var vi allerede godt igang med planlegging av årets store høydepunkter – nemlig fagsamlingen. Oppdrag som Idrettsfestivalen på januar og Nils Arne Eggen Cup i månedsskifte februar/mars gikk begge som planlagt. Det samme med fagsamlingen 6.-8.mars – en vellykket gjennomføring (les mer om dette i annen artikkel).

Vi ble tidlig gjort kjent med dette koronaviruset, og vi satte egen krisestab for å få oversikt over mannskap og de ressursene vi hadde tilgjengelig. Frykten for den store spredningen av viruset kunne sette helsevesenet på prøve. Event Medics, på lik linje som mange andre organisasjoner, stilte ressurser til disposisjon for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skulle behovet komme var vi beredt å bistå.

I løpet av få dager fikk vi utarbeidet intern opplæring for våre frivillige i smittevern, responsen var formidabel. Mange av de frivillige kastet seg på opplæringen og gjennomføre denne.

Så kommer regjeringen med de mest inngripende tiltakene er iverksatt i fredstid.

Flere bransjer må stenge ned, folk må holde avstand og unngå å reise unødig – var noen av tiltakene.

«Det innføres også et forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer…på ubestemt tid!»

Vi skjønte hva dette betydde, flere av våre planlagte oppdrag kom til å bli utsatt, eller i verste tilfelle avlyst. Vårt inntektsgrunnlag forsvant. Event Medics er en liten organisasjon, og har heller ikke fra før kunnet benytte statlige tilskuddsordninger. Søknader om støtte til næringsliv har vært vanskelig også fra før, det er ikke vi som legger tilrette for aktiviteter for barn/unge – likevel om det er vi som sørger for trygghet og førstehjelp ved flere av slike arrangementer. Vi er en av alle de andre som også søker støtte til gode formål, prioritering for næringslivet av hvem de skal støtte er vanskelig.

Spådommer tydet på en tøff tid.

Sammen står vi sterkere sammen for Alt blir bra tilslutt.

Organisasjonen startet et stort arbeid om å få økonomisk støtte for å komme gjennom denne perioden, og fortsatt kunne levere våre tjenester til ulike arrangementer når disse igjen kan gjennomføres.

Gjennom løsningen til Lokalverdi, en folkeinnsamling med hjelp fra lokalbanken, startet vi et prosjekt. Orkla Sparebank som bidragsyter gikk inn og ville doble innskuddet til de som gav sin støtte. Les mer om denne innsamlingsaksjonen her. 

Med hjelp fra lokalsamfunnet får vi god støtte, siden oppstarten har vi fått en solid tilhørighet til Orkland Kommune. Vi får økt interesse fra lokalmiljø og givergleden er stor. All støtte gir mulighet til lokale idrettslag, som fortsatt kan få tilbud om profesjonell førstehjelpsberedskap til sine arrangemenrer. Med vårt samarbeid med både lokal legevakt og sykehus gjør vi gode vurderinger samt starter akutt behandling. Forebyggende arbeid og skadebegrensede tiltak sørger for friske og raske barn og unge.