Betingelser for kjøp av nettkurs

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysnigner gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Partene

Selger er 

Event Medics
Franslykkja 7
7300 Orkanger
Org.nr.: 917 526 389 (Frivillighetsregisteret) 

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

Avtaleinngåelse/påmelding

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgere. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Kjøper får umiddelbart tilgang til varen/tjenesten etter valgt betalingsløsning. 

Kjøper må opprette personlig bruker i kursportalen for å få tilgang til de produktene han/hun har avtale om å benytte. Alle produktene er tilgjengelig i den perioden kjøper har valgt. 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den er gjort tilgjengelig fra selgern til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil dette blir gjort via Stripe betalingsløsning. Kortet blir resevert/belastet ved bestillingstidspunkt og varen/tjenesten er umiddelbart tilgjengelig. 

Ved betaling med faktura, blir faktura til kjøperen utstedt etter bestilling er fullført. Betalingsfrist fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes som PDF til oppgitt e-postadresse. Papirfaktura har et gebyr på kr 45.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

Ved for sen betaling av faktua følges denne opp med betalingspåminnelse og videre oppfølging av SVEA Finans. 

 

Angrerett

Kjøper kan benytte angreretten på produkter kjøpt via våre nettsider. Denne må benyttes innen 14 dager fra avtaleinngåelse (bestillingstidspunkt) uten videre begrunnelse. 

Forutsetning for å benytte angreretten er at kjøper ikke har startet på kurset. På det tidspunktet du starter kurset har du akseptert alle vilkår og angreretten opphører. 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysnigner er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgere, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsen etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.